864557858

Vaizdajuosčių perašymas į skaitmeninę laikmeną

Siekiant išsaugoti prisiminimus, dera pasirūpinti senų vaizdo juostų perrašymu. Laikui bėgant, VHS juostos reaguoja į aplinkos temperatūros pokyčius, gali nusidėvėti ir nuo stovėjimo. Tada suprastėja vaizdo kokybė, gali sutrūkti juosta. Tačiau norint išgelbėti savo įrašus tik reikia perašyti į skaitmeninę laikmeną.

VHS kasečių, 8mm, miniDV perašymas į skaitmeninę laikmeną.